Get Adobe Flash player

Bağlantı tip olarak msSQLSERVER'i seçiniz

Mesaj Listesi sekmesinde Özel Bağlantı Kutucuğunu İşaretleyiniz

Özel Bağlantı Düğmesine Tıklayınız ve açılan kutuya aşağıdaki connection stringi giriniz. Fakat connection String içerisindeki özel alanları düzenlemeyi unutmayınız

Provider=SQLNCLI10;Persist Security Info=False;Data Source=SUNUCU ADINIZ;Initial Catalog=VERİTABANI ADINIZ;Trusted_Connection=Yes

Mesaj Listesi sekmesinde Liste Oluşturma grubunun sol alt kısmında yer alan dialog lancher düğmesine tıklayınız. Açılan form penceresinde Kayıtlı sorgu seçiniz menusundan msSQL Tüm Listeyi seçiniz. ve SQL metni bölgesine

Select FIRMA AS ALAN2,SEMT AS ALAN3, CEPTEL AS ALAN8  From KART

yazınız.