Get Adobe Flash player

TÜM LİSTE

 SELECT 

  GENEL01.OG_KOD AS ALAN1,

  GENEL01.ADI & " " & GENEL01.SOYAD AS ALAN2,

  GENEL01.SINIF AS ALAN3,

  GENEL01.VTEL3 AS ALAN8,

  GENEL01.OKUL

FROM 

  GENEL01 


 ÖDEME LİSTESİ

 


 DEVAMSIZLIK LİSTESİ

 SELECT 

  GENEL01.OG_KOD AS ALAN1,

  GENEL01.ADI & " " & GENEL01.SOYAD AS ALAN2,

  GENEL01.SINIF AS ALAN3,

  GENEL01.VTEL3 AS ALAN8,

  DEVAM01.TARIH,

  DEVAM01.DERS,

  LEN(trim(DEVAM01.DERS))  & " Saat" as  TOPLAM,

  DEVAM01.ACIK

FROM 

  GENEL01 ,  [disveritabani1].devam01 

WHERE

 GENEL01.OG_KOD= devam01.OG_KOD AND   DEVAM01.TARIH=(#[istenentarih]#)


 SINAV LİSTESİ-1

TRANSFORM   FIRST(OSS_P01.PUAN) AS PUAN

 SELECT 

  GENEL01.OG_KOD AS ALAN1,

  GENEL01.ADI & " " & GENEL01.SOYAD AS ALAN2,

  GENEL01.SINIF AS ALAN3,

  GENEL01.VTEL3 AS ALAN8

FROM 

  GENEL01 ,  [disveritabani1].OSS01 ,  [disveritabani2].OSS_P01 

WHERE

 GENEL01.OG_KOD=VAL( OSS01.O_NO) AND OSS01.KAYNO=OSS_P01.KAYNO

GROUP BY 

  GENEL01.OG_KOD,

  GENEL01.ADI & " " & GENEL01.SOYAD,

  GENEL01.SINIF,

  GENEL01.VTEL3

PIVOT OSS_P01.AD;

**Açılan birinci diyalog kutusundan S_XX.mdb isimli dosyalardan biri seçilir ardından gelen ikinci dialog kutusundan  S_XX_P.mdb dosyası seçilir

 SINAV LİSTESİ-2

SELECT

  GENEL01.OG_KOD AS ALAN1,

  GENEL01.ADI & " " & GENEL01.SOYAD AS ALAN2,

  GENEL01.SINIF AS ALAN3,

  GENEL01.VTEL3 AS ALAN8,

  AL01.TOPP1 AS SBSPUANI

FROM

  GENEL01 ,  [disveritabani1].AL01

WHERE

 GENEL01.OG_KOD= VAL(AL01.O_NO)

**Açılan diyalog kutusundan B_XX.mdb isimli dosyalardan biri seçilir

 

 SINAV LİSTESİ-3


 

 SINAV LİSTESİ-4